GreenLab Nes
Symbiosepark for fremtidens verdikjeder

Næringsutvikling 

Symbiose

Økonomi og lønnsomhet

Kompetanse og innovasjon

Bærekraft

Det grønne skiftet skjer her og nå!

Et viktig virkemiddel for å realisere det grønne skiftet er sirkulær økonomi. Fremtidens industri vil utnytte ressurser fra avfall i sin produksjon i større grad enn den tradisjonelle; og fossil energi må erstattes av fornybare energikilder. Dette er en del av "det grønne skiftet".

Næringsparken GreenLab Nes skal utvikles og forvaltes etter sirkulærøkonomiske prinsipper hvor aktører deler på ressurser, som energi og varme, og hvor en aktør sitt avfall inngår som ressurs i en annen aktør sin produksjon.

Vi kaller det symbioserverdier

Illustrasjonen over viser en mulig symbiose basert på tilgjengelige ressurser i nærområdet og med utspring i et biogass anlegg. Modellen viser et samspill av hvordan man kan utnytte alle verdier for å skape nye forretningsområder eller verdier som sammen løfter den sirkulære modellen og gir en merverdi for bedrifter som er lokalisert på Esval.

"Grønn kompetanse for et grønt arbeidsmarked"

Fagskolen i Viken, Norges største offentlige fagskole, og GreenLab Nes AS er norske partnere i et internasjonalt prosjekt som er rettet mot utdannelse og arbeidskraft knyttet til grønn omstilling. Prosjektet, med tittel: «Grønn kompetanse for et grønt arbeidsmarked», har som mål å sikre at bedriftenes ansatte får den kompetansen de trenger innen grønn omstilling.

Les mer om prosjektet her.