Næringseiendom tilgjengelig

Beliggenhet

GreenLab Nes ligger i Esval Miljøpark - midt i en av Norges største landbrukskommuner - Nes, i Viken fylke. Kommunen har 23 000 innbyggere og har en god mix av små og mellomstore bedrifter.

Esval Miljøpark inneholder foruten GreenLabNes, Esval Miljøpark KF, Nes Miljøpark og Romerike Biogassanlegg.

Miljøparken ligger omgitt av flotte jordbrukseiendommer på østsiden av Vorma like nordvest for Vormsund og E16.

Beliggenheten er både landlig og sentralt med tanke på effektiv transport til/fra større byer i en radius på 40-90 km.

Utbyggingsområdet

GreenLab Nes

Pek på et område for kort informasjon

Næringseiendom tilgjengelig i GreenLab Nes - i Esval MIljøpark
5 (BKB5) 6 (BKB6) 7 (BKB7) 8 (BKB8) 9 (BKB9) 10 (BKB10)

5 (BKB5)


Areal: 6143 m2

Annen særskilt bebyggelse og anlegg (BAS).
Angitt formål er:
- Deponi kategori 2 og 3 (ordinært og/eller inert) og samt avfallsanlegg.
- Renovasjonsanlegg (BRE)
- Maksimal deponihøyde er opptil kote 174.

40 % BYA
Maksimal høyde for bygg er 20 meter over gjennomsnittlig planert terreng, men skal ikke overstige kote 190.

Max 35 P-plasser

6 (BKB6)


Areal: 5047 m2

Annen særskilt bebyggelse og anlegg (BAS).
Angitt formål er:
- Avfallsanlegg Renovasjonsanlegg (BRE)

40 % BYA
Maksimal høyde for bygg er 15 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Max 29 P-plasser

7 (BKB7)


Areal: 16978 m2

Annen særskilt bebyggelse og anlegg (BAS).
Angitt formål er:
- Avfallsanlegg
- Renovasjonsanlegg (BRE)
- Energianlegg

Max 96 P-plasser

8 (BKB8)


Areal: 11664 m2

Annen næring.
Angitt formål er:
- Forskningspark
- Bevertning
 -Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.

Angitt anlegg er:
- Avfallsanlegg

50 % BYA
Maksimal høyde for bygg er 20 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Max 66 P-plasser

9 (BKB9)


Areal: 11224 m2

Annen næring.
Angitt formål er:
- Forskningspark
- Bevertning

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.
Angitt anlegg er:
- Avfallsanlegg

50 % BYA
Maksimal høyde for bygg er 15 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Max 64 P-plasser

10 (BKB10)


Areal: 1543 m2

Annen næring.
Angitt formål er:
- Bensinstasjon/vegserviceanlegg
- Forskningspark
- Bevertning

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.
Angitt anlegg er:
- Avfallsanlegg

50 % BYA
Maksimal høyde for bygg er 15 meter over gjennomsnittlig planert terreng.