GreenLab Nes

Pek på et område for kort informasjon

Næringseiendom tilgjengelig i GreenLab Nes - i Esval MIljøpark
5 (BKB5) 6 (BKB6) 7 (BKB7) 8 (BKB8) 9 (BKB9) 10 (BKB10)

5 (BKB5)


Areal: 6143 m2

Annen særskilt bebyggelse og anlegg (BAS).
Angitt formål er:
- Deponi kategori 2 og 3 (ordinært og/eller inert) og samt avfallsanlegg.
- Renovasjonsanlegg (BRE)
- Maksimal deponihøyde er opptil kote 174.

40 % BYA
Maksimal høyde for bygg er 20 meter over gjennomsnittlig planert terreng, men skal ikke overstige kote 190.

Max 35 P-plasser

6 (BKB6)


Areal: 5047 m2

Annen særskilt bebyggelse og anlegg (BAS).
Angitt formål er:
- Avfallsanlegg Renovasjonsanlegg (BRE)

40 % BYA
Maksimal høyde for bygg er 15 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Max 29 P-plasser

7 (BKB7)


Areal: 16978 m2

Annen særskilt bebyggelse og anlegg (BAS).
Angitt formål er:
- Avfallsanlegg
- Renovasjonsanlegg (BRE)
- Energianlegg

Max 96 P-plasser

8 (BKB8)


Areal: 11664 m2

Annen næring.
Angitt formål er:
- Forskningspark
- Bevertning
 -Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.

Angitt anlegg er:
- Avfallsanlegg

50 % BYA
Maksimal høyde for bygg er 20 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Max 66 P-plasser

9 (BKB9)


Areal: 11224 m2

Annen næring.
Angitt formål er:
- Forskningspark
- Bevertning

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.
Angitt anlegg er:
- Avfallsanlegg

50 % BYA
Maksimal høyde for bygg er 15 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Max 64 P-plasser

10 (BKB10)


Areal: 1543 m2

Annen næring.
Angitt formål er:
- Bensinstasjon/vegserviceanlegg
- Forskningspark
- Bevertning

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.
Angitt anlegg er:
- Avfallsanlegg

50 % BYA
Maksimal høyde for bygg er 15 meter over gjennomsnittlig planert terreng.